آلفاباکس


اینو خوندی؟ | معرفی کتاب " دختر پیامبر "

بیعت؛ ناتمام مانده بود...
هنوز اهل بیت پیامبر ص از کار غسل و کفن ایشان فارغ نشده بودند که صدای تکبیری که بیعت کنندگان در مسجد سر داده بودند، به گوششان رسید. این بیعت که به تناوب انجام می شد؛ تا شب ادامه داشت در حالی که ابوبکر بر منبر رسول خدا ص نشسته بود، اما هنوز بسیاری از مردم شهر مدینه به بیعت نیامده بودند.
دختر پیامبر، آیت الله جاودان
پوستر معرفی کتاب دختر پیامبر1

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

ثواب این طراحی تقدیم به استاد محمد علی جاودان...

منبع این نوشته : منبع
بیعت